Tag Archives: biểu mẫu doanh nghiệp

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép kinh doanh là mẫu đơn được sử dụng trong thủ tục hành chính xin cấp lại đăng ký kinh doanh do bị mất, thất lạc, do thiên tai, bão lũ và các nguyên nhân khách quan khác. Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách hàng toàn bộ nội […]

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

hop-tac-kinh-doanh

Nhằm mục đích tạo sự ràng buôc pháp lý giữa các bên hợp tác trong vấn đề kinh doanh, tránh những rỏi ra không đáng có thì hợp đồng hợp tác kinh doanh là một loại hợp đồng thể hiện đầy đủ được những ý chí và nguyện vọng của các bên tham gia kí […]

Mẫu văn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu I.12 Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký […]

Mẫu Hợp đồng tặng cho Sạp cửa hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG SẠP Sạp số : …………………………………………………………………………………… —    — Chúng tôi ký tên dưới đây : BÊN TẶNG CHO (BÊN A) : :…………………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh                                         :…………………………………………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân      :…………………………………cấp […]

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng Sạp Cửa hàng

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng sạp cửa hàng là mẫu văn bản thông dụng tại Việt Nam, mẫu này được áp dụng trong trường hợp 2 bên có thỏa thuận hợp pháp về việc chuyển nhượng sạp cửa hàng, chuyển giao quyền sử dụng. Mời quý khách tham khảo và dowload về sử dụng trong […]

Mẫu hợp đồng mua bán cổ phiếu OTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ——– *** ———  HỢP ĐỒNG MUA BÁN  CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT – Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCNVN;  – Căn cứ trên nhu cầu, khả năng và kết quả thoả thuận giữa hai bên.     Hôm […]

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——***——- HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN   – Căn cứ vào Bộ Luật dân sự 2015 – Căn cứ vào  Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; – Căn cứ vào Điều lệ của Công […]

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CHUẨN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (1) (Số: ……………./HĐCNCP) – Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015; – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; – Căn cứ vào […]

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (Doanh nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ——***——   HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP   –              Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2005, –              Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; –              Căn cứ Điều lệ của Công ty ……………..; –              Quyết định của Hội […]

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Số: 02/HĐCN/2012 Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2012, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại . . . . . . […]