Category Archives: Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp số 60/2005/qh11

Mặc dù đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 nhưng những văn bản mà nội dung của Luật doanh nghiệp 2005 vẫn còn được rất nhiều bạn đọc Mặc dù đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 nhưng những văn bản mà nội dung của Luật doanh nghiệp 2005 vẫn còn được rất […]

Quyết định Số:337/QĐ-BKH – Nội dung ngành kinh tế Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:337/QĐ-BKH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU […]

CÔNG VĂN 4211/BKHĐT-ĐKKD

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————  Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày 26/11/2014, […]

Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.Chính phủ ban hành Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước có nội dung tóm tắt  như sau Quy định mới về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước Chính phủ mới […]

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp về: số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; quản lý, sử dụng con dấu; doanh nghiệp xã hội; hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty… được ban hành ngày 19/10/2015.NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh […]

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 bắt đầu có hiệu lực chính thức vào 01/01/2018 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2017 phần  tóm tắt nội dung của chúng tôi Số hiệu: 04/2017/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban […]